top of page

Конные туры

PSI_6578.JPG

Терскей Ала Тоо

11-дневный тур

Маршрут: Бишкек - Каракол - Чон Кызыл Суу - Джеты Огуз - Арашан - Бишкек

PSI_6750.JPG

Озеро Ала-Куль

14-дневный тур

Маршрут: Бишкек - Каракол - Долина Джеты Огуз - Арашан - Ала Куль - Аныр Тор - Бишкек

DSCN2098.JPG

Под пиком "Палатка"

15-дневный тур

Маршрут: Бишкек - Каракол - Такыр Тор - Арашан - Ала Куль - Аныр Тор - Бишкек

PSI_5322.JPG

Алтын Арашан

2-х дневный тур

Маршрут: Каракол - перевал Кок Джар - долина Алтын Арашан - Каракол

Долина Арашан.jpg

Каркара - пещера Ак Ункур

6-дневный тур

Маршрут: Каракол - Каркара - перевал Келин - Турук - пещера Ак Ункур - Каракол

джеты огуз.JPG

Долина Алмалуу

9-дневный тур

Маршрут: Каракол - Джеты-Огуз - Йирдык - урочище Каракол - Алмалуу - Каракол

Джеты-Огуз.JPG

Долина Джеты-Огуз 

2-х дневный тур

Маршрут: Каракол - ущелье Иргык - ущелье Чон Таш - Каракол

Ирдык верховья.JPG

К Ирдыкским озерам

2-х дневный тур

Маршрут: Каракол - урочище Каракол - ущелье Моркое - плато Челпек - Каракол

DSCN7010Ala Kul lake.JPG

Арашан - озеро Ала-Куль

3-х дневный тур

Маршрут: Каракол - плато Кок Джаик - долина Алтын Арашан - Ала Куль - Каракол

bottom of page